Uw winkelwagen is leeg!

Gebruiksvoorwaarden

Wie we zijn

Door het winkelen bij goedkope-voetbalshirtsnl.com, accepteert u en gaat ermee akkoord onvoorwaardelijk gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden. SEI behoudt zich het recht voor om bij te werken of deze Algemene Voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Om deze reden raden wij u aan deze voorwaarden herzien wanneer u de website te bezoeken.
1. Algemene voorwaarden

1.1 Het gebruik van de Diensten en Website
De goedkope-voetbalshirtsnl.com Website (de "Web Site") en de goederen en diensten die hem worden aangeboden aan u voor alleen persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Elk ander gebruik, met inbegrip van de commerciële, reproductie, wijziging, distributie, transmissie, publicatie, weergave of de prestaties van de inhoud op de website is ten strengste verboden. U stemt ermee in om te voldoen aan alle geldende wetten, statuten en reglementen in verband met het gebruik van de website en goederen (de "Goederen") of diensten (de "Diensten") verkregen via de Website. De goederen en diensten worden gezamenlijk aangeduid in de Algemene Voorwaarden te noemen de "Supplies."

1.2 Beperkingen op het gebruik
Als voorwaarde aan het gebruik van deze website en de leveringen gaat u ermee akkoord dat u niet zult:

(A) reverse-engineeren of decompileren (geheel of gedeeltelijk) software beschikbaar via de website (behalve voor zover uitdrukkelijk door de toepasselijke wetgeving is toegestaan);

(B) te verwijderen, wijzigen of onleesbaar productidentificatie of kennisgevingen van eigendomsrechten of enige beperking op of in de leveringen en / of de website;

(C) te verwijderen enig auteursrecht, handelsmerk of een ander intellectueel eigendomsrecht mededelingen die in het materiaal op de website of Supplies;

(D) kopieën te maken, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren, posten, verzenden, te distribueren of te wijzigen (waaronder de oprichting van HTML-links naar of van de Web Site) alle of een deel van de Website of enig materiaal op.

1.3 Onrechtmatige of oneigenlijk gebruik
U moet de website of de leveringen niet gebruiken voor onwettige doeleinden of in strijd met de beveiliging van de website. In het bijzonder moet u niet:

(A) te publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren, verspreiden of anderszins verzenden, informatie of foto's die obsceen of pornografisch, bedreigend, dreigend, racistische, beledigende, lasterlijk zijn, of zijn vermeende te zijn, of zijn naar het oordeel van SEI , anders is onwettig;

(B) bestanden die software of andere materialen in strijd met intellectuele eigendomsrechten of in strijd met het vertrouwen bevatten uploaden;

(C) het downloaden van bestanden van de materialen geplaatst door een andere gebruiker waarvan u weet, of redelijkerwijs zou moeten weten kan niet worden gekopieerd of anderszins wettelijk gebruikt;

(D), treiteren, stalken, bedreigen of anderszins inbreuk maakt op de rechten van anderen;

(E) inbreken in een web site, leveren virussen of vooruit kettingbrieven, enquêtes, wedstrijden, piramidesystemen of zich bezighouden met elk ander gedrag waarschijnlijk een andere gebruiker in het gebruiken of genieten van de Website of de Diensten remmen of dat anders waarschijnlijk beschadigen of vernietigen van de reputatie van de Website of het SEI;

(F) reclame te maken of aan te bieden om goederen of diensten te verkopen;

(G) toegang tot gegevens die niet bedoeld zijn voor een dergelijke gebruiker of inloggen op een server of een rekening die de gebruiker niet gemachtigd is om toegang;

(H) poging om te onderzoeken, scannen of testen van de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk of inbreuk op de beveiliging of authenticatie maatregelen zonder de juiste vergunning;

(I) poging te bemoeien met service naar elke gebruiker, host of netwerk, inclusief, zonder beperking, via een middel van het indienen van een virus op de Web Site, overbelasting, "flooding", "spamming", "mail bombing" of " crashen; "

(J) vervalsen van een TCP / IP packet header of een deel van de header informatie in een e-mail of nieuwsgroep posting. SEI zal onderzoeken voorvallen dat dergelijke schendingen kan inhouden en kan inhouden, en samenwerken met, de rechtshandhaving autoriteiten in het vervolgen van gebruikers die betrokken zijn bij dergelijke schendingen.

1.4 Monitoring en openbaarmaking
SEI aanvaardt geen verplichting tot (maar kan naar eigen goeddunken) toezicht op het gebruik van de Website en / of de Diensten door u. SEI behoudt zich het recht voor om informatie of materiaal dat kan worden door u, indien vereist door de wet of regelgeving en te verwijderen openbaren, weigeren te plaatsen of om dergelijke informatie of materiaal te bewerken en om dergelijke andere maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat elke overtreding van deze Algemene Voorwaarden.

2. Gebruikersnamen en wachtwoorden

Na elke registratie door jou, SEI uw gebruikersnaam en wachtwoord aan u te leveren. Levering kan worden door een redelijke middelen (met inbegrip van elektronische of postbezorging). U moet uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim te allen tijde te houden. Elke inbreuk op deze Algemene Voorwaarden door iemand aan wie u uw wachtwoord bekend te maken zal worden behandeld als de overtreding werd begaan door jou, en zal u niet ontheffen van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden. Je moet de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen om ongeoorloofde bekendmaking van uw gebruikersnaam en wachtwoord te voorkomen en je moet SEI onmiddellijk op de hoogte als uw wachtwoord bekend wordt aan een onbevoegde gebruiker. U moet SEI hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw registratie gegevens.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud en het materiaal op de website, met inbegrip van tekst, afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, iconen, foto's, programma's, videoclips, audioclips, digitale downloads, gegevensverzameling en software, is eigendom van SEI, de inhoud ervan leveranciers of licentiegevers en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale wetten op het auteursrecht. De SEI namen en logo's en aanverwante producten en diensten namen, beeldmerken en slogans zijn handelsmerken of dienstmerken van SEI. Alle andere merken zijn het eigendom van hun respectieve bedrijven. Geen handelsmerk of service merk licentie is verleend in verband met de materialen op de Website.

4. Werking van de diensten en website

SEI kan naar eigen goeddunken van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving veranderen de vorm en inhoud van de Website en / of de Diensten op te schorten en de werking van de Website en / of de Diensten, bijvoorbeeld voor reparatie of onderhoud, of om te werken of een upgrade van de inhoud of functionaliteit van de website en / of de Diensten. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen en het bijwerken van uw eigen web-browser, en voor alle ter zake van verbinding met het internet met inbegrip van telecommunicatie kosten voor tijd bedragen online doorgebracht met betrekking tot het gebruik van de Website. U zal voldoen aan alle aanwijzingen en instructies gegeven door SEI met betrekking tot het gebruik van en de toegang tot de Website en de Services. SEI is niet verantwoordelijk voor de veiligheid of inhoud van de informatie die u kunt leveren via de Website of de Diensten en is niet aansprakelijk voor de inhoud van enige communicatie of berichten die door u van andere gebruikers ontvangen te accepteren.

5. Betaling

De betaling dient te worden met een creditcard of bankpas en alle krediet-en debit card informatie wordt gecodeerd voor de veiligheid.

6. Beëindiging

SEI behoudt zich het recht om deze overeenkomst en uw toegang tot de Website en de te beëindigen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook. SEI behoudt zich ook het recht voor om iedereen die de bar van het gebruik van de Website en de Services. Bij beëindiging moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord en de Diensten en zal dergelijke gebruikersnaam en wachtwoord om SEI terug te keren binnen 5 dagen na een dergelijke beëindiging en te vernietigen (zodat ze niet kunnen worden opgehaald) alle gegevens of kopieën u kan houden van de gebruikersnaam en wachtwoord en geen informatie over of verkregen van de Website en de Services.